Supervisie is een leermethode gericht op persoonlijke ontwikkeling.
Je praat over situaties waar je tegen aan loopt. Er wordt dieper op situaties in gegaan en geprobeerd inzicht te krijgen. De redenen om supervisie te volgen kunnen heel divers zijn.
Om u een idee te geven:

 • Weinig zin/ fut om te werken
 • Meer bewustwording
 • Grip op uitspraken
 • Handicap, en dan?

Supervisie is gericht op goed kunnen reflecteren. Het bewust worden hoe situaties ontstaan en in stand gehouden worden. Het veranderen van deze situaties wordt door praktijkinbreng bekeken, verhelderd en verbeterd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes waardoor een sterk lerende omgeving gecreëerd wordt.
In een supervisiegesprek verken je en herken je vaste patronen en ga je op zoek naar dieper liggende motieven en overtuigingen, omdat die sturend zijn. Niet alleen voor je eigen handelen maar ook hoe je omgaat met die mensen om je heen. Zo worden denken, voelen, willen en handelen goed op elkaar afgestemd.

Supervisanten concluderen na de supervisie:

 • Goed te kunnen reflecteren
 • Grip te krijgen op situaties,
 • Feedback te geven op een lerende manier
 • Naar mijzelf positief kritisch te kunnen kijken
 • Dingen positief benaderen, ook al voelde ik me minder
 • Zelfverzekerder te zijn
 • Grenzen aan kunnen geven en deze flexibel kunnen hanteren.
 • Meer diepgang in het leven, minder oppervlakkig.

Supervisie wordt aangeboden: individueel of in een groep van 2, 3 of 4 deelnemers.

SUPERVISIE OP LOCATIE; EEN EXTRA SERVICE !