Corrie: “ik wil de vlieger in de lucht houden!”

Ik heb de gesprekken met Linda als zeer waardevol ervaren.  Soms confronterend en moeilijk.

Vaker verhelderend en altijd leerzaam. Ik werd er elke keer blij van. Mooi vond ik dat, na een supervisie gesprek blij in m’n auto stappen en naar huis rijden.

Linda, je hebt me echt iets moois gegeven door me te helpen mijn krachten te hervinden en nieuwe te ontdekken!

  • Wat heb je geleerd in de supervisie?

Wat mijn krachten zijn, nieuwe sterke punten in mezelf en hoe die te gebruiken.

Bv. Eigenwaarde, daadkracht, me kwetsbaar op durven stellen. De kracht van de stilte gebruiken.

Op assertieve wijze opkomen voor mezelf. Het lukt steeds beter.. Met name pas ik het toe in mijn zakelijke werkomgeving; privé pikt een graantje mee.

Ik heb beter inzicht in mijn eigen patronen gekregen, wat oorzaken en gevolgen hiervan zijn.

Door inzicht kan ik de gevolgen beïnvloeden en/of voorkomen.

Ik heb geleerd hoe ik mijn gedrag kan veranderen.

  • Hoe heb je dit geleerd?

Door de supervisie gesprekken heb ik geleerd terug te keren naar wat voor mijzelf belangrijk is.

Wie ik ben zonder aanpassingsgedrag

Ruimte gevend aan mijn emoties ,die er mogen zijn.

Wat denk ik?

Wat voel ik?

Wat wil ik?

En hoe ga ik handelen?

Vanuit de ruimte voor emoties kan ik beter richting bepalen en rationeel bedenken wat ik wil en welke aanpak ik wil hanteren.

  • Hoe ga je hier zelf mee verder?

Door deze bewustwording te bevorderen, te herhalen wil ik hierin blijven groeien.

Praktisch doe ik dit door bv. lastige gesprekken goed voor te bereiden. Tijdens de voorbereiding kan ik bepalen bij welke punten in kwetsbaar durf te zijn of me juist zakelijk op wil stellen. Ik bepaal tevoren een doel, bedenk argumenten of een strategie. Ik laat me niet verleiden tot snelle beslissingen.

Is een proces van vallen en opstaan, opnieuw proberen en doen.

  • Hoe zou jij supervisie uitleggen aan iemand die dit nog niet kent?

Supervisie is door gesprekken te ontdekken wat je krachten zijn en hoe je die kunt gebruiken.

Supervisie is ontdekken wie je bent en wat je wilt. Hoe je het goede kunt doen voor je (werk) omgeving zonder jezelf in te leveren.De Vlieger

Mijn  ‘Vlieger’  die ik in de lucht wil houden heeft:

-          Zelfbewustzijn

-          Eigenwaarde – Waardigheid

-          Beheersing van emotie en gevoel

-          Daadkracht

-          Kwetsbaar opstellen

-          Het goede zoeken (oplossing die voor allen goed is)

-          Ruimte gevend aan het kind in mij

-          Het kind in mij peilen voor pure (re)acties

-          Regie hebben over situaties / gesprekken

-          Vertrouwen en gebruiken van Intuïtie

De staart van de vlieger heeft ‘strikjes’.

-          Veiligheid maak je samen                                   - De Kunst van het zwijgen

-          Kracht & Kwetsbaarheid                                    - Intuïtie / Intuïtief – Vertrouwen en gebruiken

-          Emotie controle (verstarren)   /   Emoties delen        

-          Eigen grenzen: signaleren en aangeven        - Gedragsverandering: keuzevrijheid en regie in eigen handen

-          Waar wordt ik blij van?                                     - Wat zou het kind in mij doen?

-          Gelijkwaardigheid                                              - Eigenwaarde – Zelfbewustzijn.

 

Een samenvatting en reminder van al het geleerde!

Met dank aan Linda Leyba. 

terug naar referenties