Janiek: “Het waren zinvolle bijeenkomsten waar ik veel aan heb!”

Wat heb je geleerd van supervisie?

  • Gevoelens en gedachten onder woorden brengen
  • Dieper op situaties in te gaan
  • Goede vragen formuleren,

Hoe heb je dit geleerd?

  • Zowel mondeling als schriftelijk uit te drukken. Schriftelijk in de reflectieverslagen en werkinbrengen. Mondeling tijdens gesprekken op werk of in de bijeenkomsten.
  • Door te reflecteren ben ik mij bewuster geworden van mijn handelen.

Hoe ga je hier zelf mee verder?

  • Tijdens het maken van verslagen weet ik zeker dat ik naar de supervisiebijeenkomsten terug kijk. Door dieper op situaties in te gaan en mijn eigen gevoelens onder woorden te brengen wordt het voor anderen en mijzelf duidelijker wat ik bedoel.

Hoe zou je supervisie uitleggen aan iemand die dit nog niet kent?

  • Tijdens de supervisiebijeenkomsten praat je met medesupervisanten over situaties waar je tegenaan loopt. Je gaat dieper op situaties in en probeert inzicht te krijgen en mogelijk tot een oplossing te komen.

terug naar referenties