Coaching; persoonlijke ontwikkeling.

Coaching begint met een kennismaking.
Verschillende onderwerpen komen aan de orde. Hierbij kun je denken aan het doel om coaching te volgen en het verhelderen van je vraag en behoefte.

Redenen om coaching te volgen kunnen zijn:

• Voor jezelf opkomen
• Beter leren functioneren
• Effectiever communiceren
• Een betere verstandhouding met collegae, leidinggevende of klanten
• Meer uit je werk willen halen
• Feedback geven en ontvangen
• Gesprekstechnieken
• Ook kunnen er thema’s spelen over effectiever en/of met meer plezier werken.

Door praktijksituaties in te brengen wordt effectief geleerd. Hierbij wordt de aandacht gevestigd op het vergroten van inzicht, vaardigheden en vanuit verschillende invalshoeken naar een situatie te kijken.
Deze nieuwe methode in het werk oefenen werkt vaak erg leer bevorderend. Ook door verslaglegging achteraf wordt er een mogelijkheid tot beter inzicht in de situatie geboden.

Het doel is dat je na het traject zelfstandig je eigen leren kan voortzetten waardoor je in staat bent zowel op professioneel als persoonlijk gebied effectiever en met meer plezier te functioneren.

Aansluiten bij de coachee, positieve benadering en het leren bevorderen zijn kernbegrippen.

Coaching wordt in verschillende vormen aangeboden:

Individuele coaching:
Op eigen aanvraag.
Een individueel coaching traject.
Duur: 6 bijeenkomsten van 1 uur.

Instelling coaching:
Dit is op aanvraag van de werkgever.
Een individueel coaching traject.
Duur: 6 bijeenkomsten van 1 uur.

Groep coaching:
De coaching vraag komt bij groeps coaching vaak vanuit de werkgever.
Groeps grootte; nader te bepalen.
Duur: nader te bepalen, afhankelijk van de groeps grootte.

COACHING OP LOCATIE; EEN EXTRA SERVICE !